Storti Products

NARODZINY, ROZWÓJ I ŻYCIE W ZDROWYM OTOCZENIU

Otoczenie

Narodziny, rozwój i życie w zdrowym otoczeniu mają dla człowieka podstawowe znaczenie. Oczywiście jest to ważne również dla zwierząt, z których czerpiemy dochody. Ograniczenie obecności bakterii zapewnia lepsze samopoczucie zwierząt. Pasywne ograniczanie wysokich temperatur pomaga zwierzętom wyrazić ich potencjał.

Sweeper
Sprzątaczko-ścielarka Sweeper jednocześnie czyści i ściele końcową część legowiska
ŚCIELARKA DO SŁOMY SB30
Ścielarka z wielofunkcyjnym nożem do słomy, łodyg, siana suchego i w balotach
g.Bed
Automatyczny system rozprowadzania słomy na ściółkach
Shop Icon
Lens Icon