POLITYKA PRYWATNOŚCI I UWAGI PRAWNE

UWAGI PRAWNE

Definicje związane ze SPÓŁKĄ: Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) C.F. [NIP] i P.I. [numer VAT] 03882500238, dostępna również pod numerem +39 045-6134311 lub drogą elektroniczną pod adresem info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it WITRYNA: strona www.storti.com wraz z podstronami bezpośrednio związanymi ze SPÓŁKĄ i/lub należącymi do domen związanych ze SPÓŁKĄ. TREŚĆ: treści tekstowe, elementy graficzne i fotograficzne, znaki towarowe i logo, nazwy domen, dźwięk, muzyka, wideo, zawartość audio-wizualna, funkcje, dokumentacja techniczna i podręczniki instrukcji oraz wszelkie materiały, które mogą być przeglądane i dostępne przez WITRYNĘ. ODWIEDZAJĄCY: każdy, kto przegląda witrynę internetową. Wejście i korzystanie ze stron witryny oznacza pełną akceptację przez ODWIEDZAJĄCEGO wszystkich punktów niniejszego dokumentu. Nawigacja na stronie jest całkowicie bezpłatna, z wyjątkiem ewentualnych kosztów połączenia internetowego ponoszonych przez ODWIEDZAJĄCEGO. Prawa autorskie TREŚĆ WITRYNY jest własnością SPÓŁKI i jest chroniona prawami autorskimi. ODWIEDZAJĄCY nie może kopiować, publikować, rozpowszechniać, transmitować lub w inny sposób udostępniać, nawet częściowo i/lub w wyniku modyfikacji, jakichkolwiek treści opublikowanych na WITRYNIE, pod groźbą sankcji cywilnych i karnych. Zabroniona jest również reprodukcja grafiki WITRYNY; elementy składowe WITRYNY są chronione umowami handlowymi, a ich wykorzystanie jest zgodne z prawem o znakach towarowych, prawie konkurencji i innymi przepisami i nie mogą być kopiowane lub imitowane. Wyłączenie odpowiedzialności Wszelkie treści opublikowane w WITRYNIE służą wyłącznie celom informacyjnym, bez żadnej gwarancji co do dokładności lub kompletności. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania wspomnianych treści bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, w tym utracone zyski, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z WITRYNY i jej zawartości lub stron bezpośrednio lub pośrednio z nią powiązanych, jak również pominięcia lub błędy. Znaki towarowe Nazwy produktów i firm wymienione w tej WITRYNIE mogą być znakami towarowymi ich właścicieli, a ich nieuprawnione użycie jest wyraźnie zabronione. Prawo właściwe O ile prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory prawne lub inne, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z WITRYNY lub jej TREŚCI między SPÓŁKĄ a ODWIEDZAJĄCYM lub osobami, które współpracowały lub będą współpracowały przy jej publikacji, redagowaniu lub aktualizacji TREŚCI, akceptowaną jurysdykcją jest jurysdykcja państwa włoskiego, a w każdym razie prawem właściwym jest prawo włoskie obowiązujące w czasie trwania sporu.

 INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

 Używane aplikacje mogą zawierać technologię „cookie”. Pliki cookie są używane głównie w celu ułatwienia nawigacji użytkownika. Cookie mogą dostarczać informacji na temat nawigacji w obrębie witryny i umożliwiać działanie niektórych usług, które wymagają identyfikacji ścieżki użytkownika poprzez różne strony witryny. W przypadku każdego dostępu do portalu, niezależnie od obecności pliku cookie, zapisywane są typ przeglądarki, system operacyjny (np. Microsoft, Apple, Android, Linux itp…), host i adres URL odwiedzającego, a także dotyczące żądanej strony. Użytkownik ma jednak możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby informowała o otrzymaniu pliku cookie i w ten sposób zdecydować o jego usunięciu. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronach internetowych przeglądarek. Czym są pliki cookie? Cookies to małe łańcuchy tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Większość przeglądarek ma włączone pliki cookie, na dole podajemy informacje niezbędne do zmiany ustawień plików cookie w przeglądarce. Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia. W wygenerowanych przez nas plikach cookie nie przechowujemy danych osobowych, ale wykorzystujemy uzyskane informacje w celu poprawy jakości Państwa pobytu na stronie. Na przykład, są one przydatne do identyfikacji i usuwania błędów. Cookies mogą pełnić różne funkcje, takie jak efektywne poruszanie się między stronami i ogólnie mogą poprawić pobyt użytkownika na stronie. Właściciel zastrzega sobie prawo do używania plików cookie, za zgodą użytkownika, w przypadku gdy stanowi tak prawo lub obowiązujące przepisy, w celu ułatwienia nawigacji na tej stronie i dostosowania pojawiających się informacji. Właściciel zastrzega sobie również prawo do korzystania z podobnych systemów w celu zbierania informacji o użytkownikach strony, takich jak rodzaj przeglądarki internetowej i używanego systemu operacyjnego, do celów statystycznych lub bezpieczeństwa. Typy plików cookie Cookie dzielą się na „sesyjne” i „stałe”, pierwsze po pobraniu są usuwane po zamknięciu przeglądarki, drugie natomiast są przechowywane aż do wygaśnięcia lub usunięcia. Wykorzystywane sesyjne pliki cookie mają na celu usprawnienie analizy ruchu internetowego i ułatwienie użytkownikom dostępu do usług oferowanych przez witrynę. Sesyjne pliki cookie są używane głównie podczas uwierzytelniania, autoryzacji i nawigacji w usługach, do których dostęp uzyskuje się poprzez rejestrację. Większość przeglądarek jest ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli nie chce się akceptować plików cookie, można ustawić swój komputer tak, aby je odrzucał lub wyświetlał ostrzeżenie, gdy są one przechowywane. W przypadku odmowy używania plików cookie, niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo, a niektóre usługi mogą nie być dostępne. Stosowanie tzw. sesyjnych plików cookie jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji, niezbędnych do umożliwienia bezpiecznej i efektywnej eksploracji strony. Dane te mają charakter techniczny, ograniczoną ważność i nie są gromadzone w celu identyfikacji użytkowników, ale ze względu na ich funkcjonowanie oraz w połączeniu z innymi danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich (np. dostawcy łącza internetowego użytkownika) mogłyby umożliwić ich identyfikację. Pliki cookie administratora mogą być odczytywane tylko przez domenę, która je stworzyła. Używane przez nas pliki cookie: Techniczne pliki cookie Są to pliki cookie, które gwarantują normalną nawigację i korzystanie z witryny internetowej oraz umożliwiają połączenie między serwerem a przeglądarką użytkownika. Są to pliki cookie niezbędne do przeglądania stron internetowych (np. identyfikatory sesji), które umożliwiają korzystanie z głównych funkcji witryny oraz ochronę połączenia. Bez tych plików cookie użytkownik może nie być w stanie normalnie korzystać z witryny. Funkcjonalne pliki cookie Są to pliki cookie przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika, które na podstawie jego prośby rejestrują jego wybory, umożliwiając mu ich zapamiętanie w celu optymalizacji i zapewnienia lepszej i bardziej spersonalizowanej nawigacji w ramach usługi lub dostępu do niniejszej strony. (np. rejestracja w strefach zastrzeżonych, przechowywanie produktów w koszyku, tak aby można je było znaleźć w następnej sesji, zapisywanie wybranego języka, wyświetlanie filmu lub możliwość komentowania na blogu itp.). Funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, ale poprawiają jakość i doświadczenie nawigacji Analityczne pliki cookie Są to pliki cookie, które zbierają informacje o sposobie korzystania z witryny internetowej, np. które strony internetowe są odwiedzane najczęściej przez użytkownika. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie innych firm „Google Analytics”. Google Analitycs jest stroną internetową o charakterze statystycznym, na przykład oblicza liczbę odwiedzających, jakiego rodzaju technologię wykorzystują (np. Mac lub Windows), ile czasu spędzają na stronie… Wszystkie zebrane dane są anonimowe i w postaci zagregowanej, a zatem nie są profilowane. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane do serwera Google i tam zapisywane. Adresy przydatne dla lepszego zrozumienia polityki prywatności Google Analytics: – http://www.google.com/analytics/terms/it.html http://www.google.com/privacypolicy.html Analityczne pliki cookie nie są niezbędne do funkcjonowania witryny. Cookie związane z widżetami Social Network Widgets: Są to wszystkie elementy interfejsu użytkownika programu, których celem jest ułatwienie użytkownikowi interakcji z samym programem. Podczas dostępu mogą być instalowane pliki cookie, które pozwalają na interakcję konta społecznościowego użytkownika ze stroną i nie są niezbędne do działania tej strony. Najbardziej powszechnym zastosowaniem jest dzielenie się treściami z sieci społecznościowych. Obecność wtyczek polega na przesyłaniu plików cookie z i do wszystkich witryn obsługiwanych przez osoby trzecie. Zarządzanie informacjami zbieranymi przez „osoby trzecie” regulowane jest przez odpowiednie przepisy, do których należy się odnieść. W celu zapewnienia większej przejrzystości i wygody, poniżej podano adresy internetowe stron zawierających różne informacje i metody zarządzania plikami cookie. Karta informacji Facebooka: https://www.facebook.com/help/cookies/ Facebook (konfiguracja): zalogować się na własne konto. Sekcja polityki prywatności. Karta informacji Twittera: https://support.twitter.com/articles/20170514Twitter(konfiguracja): https://twitter.com/settings/security Karta informacji Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ Google+ (konfiguracja): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ Karta informacji Pinterest:http://about.pinterest.com/it/privacy-policy Konfiguracja Pinterest: https://www.pinterest.com/settings Karta informacji YouTube: http:// it.youtube.com/it/privacy Pliki cookie związane z przyciskami społecznościowymi Przyciski społecznościowe to te szczególne „przyciski” na stronie, które wyobrażają ikony sieci społecznościowych (na przykład Facebooka) i pozwalają użytkownikom korzystającym z internetu na bezpośrednią interakcję z sieciami społecznościowymi. Przyciski społecznościowe używane przez stronę stanowią linki do kont użytkownika na wskazywanych portalach społecznościowych. W związku z tym za pomocą tych przycisków nie są instalowane żadne pliki cookie pochodzące od osób trzecich. Witryna nie udostępnia żadnych informacji dotyczących nawigacji ani danych użytkownika uzyskanych za pośrednictwem witryny sieciom społecznościowym dostępnym za pośrednictwem przycisków społecznościowych. Niżej podajemy linki, za pomocą których użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą zarządzania danymi przez serwisy społecznościowe, do których kierują przyciski: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter https://www.facebook.com/help/cookies Pliki cookie, które zapewniają mapy interaktywne. Te pliki cookie umożliwiają zamieszczanie interaktywnych map na tej stronie. Korzystaj z Google Maps. Informacje dotyczące plików cookie Google Maps http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/ Ten typ plików cookie nie jest niezbędny do funkcjonowania witryny. Jak wyłączyć obsługę plików cookie? Ostrzeżenie: w związku z wyłączeniem przez użytkownika wszystkich typów plików cookie (w tym technicznych) należy pamiętać, że niektóre funkcje witryny mogą być ograniczone lub niedostępne. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można również zdecydować się na ich odrzucenie. Jeśli nie chce się, aby komputer odbierał i przechowywał pliki cookie, można mienić ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari itp.). Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookie i innymi technologiami śledzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można zaakceptować lub odrzucić pliki cookie lub zdecydować się na otrzymanie ostrzeżenia przed zaakceptowaniem pliku cookie z odwiedzanych stron internetowych. Można usunąć wszystkie pliki cookie zainstalowane w folderze cookie przeglądarki. Każda przeglądarka posiada inne procedury zarządzania ustawieniami. Pliki cookie można wyłączyć bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Bardziej szczegółowe informacje na temat opcji wyłączania plików cookie można znaleźć dzięki podanej poniżej liście linków do konfiguracji najpopularniejszych przeglądarek. Jak wyłączyć pliki cookie w Firefoksie Jak wyłączyć pliki cookie w Chrome Jak wyłączyć pliki cookie w Internet Explorerze Jak wyłączyć pliki cookie w Safari Jak wyłączyć pliki cookie w Operze Jeśli nie używasz żadnej z przeglądarek wymienionych powyżej, wybrać „cookies” w odpowiedniej sekcji przewodnika, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się folder z plikami cookie. Zgoda Zgoda jest wyrażana dobrowolnie przez użytkownika kontynuującego nawigację, po zapoznaniu się z krótką informacją. Należy jednak pamiętać, że w każdej chwili można cofnąć zgodę i przystąpić do wyłączenia plików cookie, jak opisano powyżej. Inne linki Aby zapewnić lepszą obsługę użytkownika, niniejsza Strona może zawierać linki do innych stron internetowych („Linki”). Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i materiały dostępne na tych stronach lub w inny sposób dostępne za ich pośrednictwem. Wszelkie informacje dotyczące stron, do których odsyłają linki, muszą być kierowane wyłącznie do administratorów tych stron. Zmiany w polityce dotyczącej plików cookie W celu zapewnienia jej aktualności, polityka dotycząca plików cookie jest okresowo poddawana aktualizacji. Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki dotyczącej plików cookie pochodzi z 7 grudnia 2018 r. Dane kontaktowe firmy W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki dotyczącej plików cookie lub polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym personelem pod adresem: info@storti.com

INFORMACJE WS. KONTAKTÓW PRZEZ WITRYNĘ INTERNETOWĄ

W ramach wdrażania rozporządzenia UE 2016/679 i obowiązujących przepisów udostępniamy następujące informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Administrator danych osobowych Administratorem danych jest Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) C.F. [NIP] i P.I. [numer VAT] 03882500238, dostępna również pod numerem +39 0456-134311 lub drogą elektroniczną pod adresem info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it Cele przetwarzania Dane osobowe wpisane w tym formularzu zostaną wykorzystane w celu rozpatrzenia Państwa prośby, przesłania dokumentacji dotyczącej produktów i usług przez nas sprzedawanych i związanych z Państwa zapytaniem, zaproszenia na interesujące Państwa wydarzenia informacyjne i aktualizacje oraz ewentualnego skontaktowania się z Państwem przez jednego z naszych pracowników. Wymagamy Państwa wyraźnej zgody na przeprowadzenie opisanego przetwarzania, które będzie wykonywane przy pomocy systemów komputerowych i nośników papierowych chronionych odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa. W przypadku nieprzekazania danych nie będą one przetwarzane. Dane osobowe zebrane od zainteresowanego, użytkownika witryny internetowej, są przedmiotem przetwarzania i są przetwarzane i wykorzystywane bezpośrednio do następujących celów: (a) zastosowania się do prośby użytkownika o informacje związane z działalnością gospodarczą lub innych żądań klienta, jak również w celu realizacji celów z nimi związanych i/lub uzupełniających, takich jak przechowywanie, przetwarzanie w pełnej zgodności z zasadą rzetelności, legalności i przepisami prawa. (b) wysyłania informacji na temat przyszłych inicjatyw handlowych i promocyjnych; ogłaszanie usług i ofert administratora oraz wysyłanie informacji i komunikatów promocyjnych związanych z jego działalnością, jak również do celów z tym związanych i pomocniczych. Odbiorcy Zebrane dane nie będą ujawniane, sprzedawane lub wymieniane ze stronami trzecimi bez wyraźnej zgody użytkownika, z wyjątkiem ewentualnych i nielicznych komunikatów, które mogą być niezbędne do przetworzenia wniosku. Przekazywanie danych poza UE Dane osoby, której dotyczą, nie będą przekazywane do krajów pozaeuropejskich. Jeżeli w przyszłości dane zostaną przekazane krajom pozaeuropejskim lub organizacjom międzynarodowym, przestrzegane będą wszystkie przepisy rozdziału V (rozporządzenie UE 2016/679) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony. Okres przechowywania Dostarczone dane będą przechowywane nie dłużej niż 2 lata od ostatniego aktywnego kontaktu lub korespondencji, a w każdym razie nie po ewentualnym wniosku o anulowanie. Prawa osoby, której dotyczą dane Użytkownik ma prawo zwrócić się do administratora danych o dostęp do swoich danych osobowych, poprawienie, usunięcie lub, w stosownych przypadkach, ograniczenie przetwarzania danych. Zawsze można poprosić o pełną specyfikację przetwarzania i swoich praw, pisząc na adres kontaktowy podany przez administratora i wskazany na początku informacji. Cofnięcie zgody Użytkownik może w każdej chwili przerwać przetwarzanie danych objętych niniejszymi przepisami, zgłaszając pisemnie taki zamiar administratorowi danych, bez uszczerbku dla operacji przeprowadzonych do tego momentu zgodnie z prawem Prawo do reklamacji Jeżeli uważa się, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie w sprawie RODO EU-2016/679, ma się prawo do złożenia skargi do inspektora ochrony danych osobowych, z siedzibą na Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma (e-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, centrala +39 06.696771). Prawa osoby, której dotyczą dane Użytkownik ma prawo zwrócić się do administratora danych o dostęp do swoich danych osobowych, poprawienie, usunięcie lub, w stosownych przypadkach, ograniczenie przetwarzania danych. Zawsze można poprosić o pełną specyfikację przetwarzania i swoich praw, pisząc na adres kontaktowy podany przez administratora i wskazany na początku informacji

 INFORMACJE DOT. WITRYNY INTERNETOWEJ – PYTANIA I KOSZTORYSY

W ramach wdrażania rozporządzenia UE 2016/679 i obowiązujących przepisów udostępniamy następujące informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Administrator danych osobowych Administratorem danych jest Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) C.F. [NIP] i P.I. [numer VAT] 03882500238, dostępna również pod numerem +39 0456-134311 lub drogą elektroniczną pod adresem info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it Cele przetwarzania Dane osobowe uzyskane od zainteresowanego, użytkownika witryny internetowej, są przedmiotem przetwarzania i są przetwarzane i wykorzystywane bezpośrednio do następujących celów: A. zastosowania się do prośby o informacje związane z działalnością gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem próśb o kosztorysy, dostępność produktów, ceny; zgoda nie jest wymagana, a informacje uznaje się za zaakceptowane w momencie przesyłania danych. B. wysyłania informacji na temat przyszłych inicjatyw handlowych i promocyjnych; ogłaszanie usług i ofert administratora oraz wysyłanie informacji i komunikatów promocyjnych związanych z jego działalnością. Aby aktywować te komunikaty, należy udzielić wyraźnej zgody, zaznaczając pole „udziel zgody”. Odbiorcy Zebrane dane nie będą ujawniane, sprzedawane lub wymieniane ze stronami trzecimi, z wyjątkiem ewentualnych i ograniczonych sytuacji, w których mogą być niezbędne do świadczenia zamówionej usługi i zawsze pod kontrolą administratora. W przypadku zapytań ofertowych, o dostępność produktów, oferty ekonomiczne, dane zostaną przekazane lokalnym dystrybutorom właściwym do rozpatrzenia zapytania. Odpowiedź zostanie następnie sformułowana przez wspomnianego dystrybutora jako przedstawiciela marki Storti w kanale sprzedaży. Okres przechowywania A. Dostarczone dane będą przechowywane nie dłużej niż 2 lata od ostatniego aktywnego kontaktu lub korespondencji, a w każdym razie nie po ewentualnym wniosku o anulowanie. B. Dane są przechowywane do momentu przerwania świadczenia usługi przez administratora lub do momentu, gdy użytkownik wyraźnie zrezygnuje z otrzymywania dalszych wiadomości. Prawa osoby, której dotyczą dane Użytkownik ma prawo zwrócić się do administratora danych o dostęp do swoich danych osobowych, poprawienie, usunięcie lub, w stosownych przypadkach, ograniczenie przetwarzania danych. Zawsze można poprosić o pełną specyfikację przetwarzania i swoich praw, pisząc na adres kontaktowy podany przez administratora i wskazany na początku informacji. Cofnięcie zgody Użytkownik może w każdej chwili przerwać przetwarzanie danych objętych niniejszymi przepisami, zgłaszając pisemnie taki zamiar administratorowi danych, bez uszczerbku dla operacji przeprowadzonych do tego momentu zgodnie z prawem Prawo do reklamacji Jeżeli uważa się, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie w sprawie RODO EU-2016/679, ma się prawo do złożenia skargi do inspektora ochrony danych osobowych, z siedzibą na Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma.

INFORMACJE DOT. NEWSLETTERA

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 i obowiązującymi przepisami, przekazujemy następujące informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Administrator danych osobowych Administratorem danych jest Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) C.F. [NIP] i P.I. [numer VAT] 03882500238, dostępna również pod numerem +39 0456-134311 lub drogą elektroniczną pod adresem info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it Cele przetwarzania Dane osobowe uzyskane od zainteresowanego, użytkownika witryny internetowej, są przedmiotem przetwarzania i są przetwarzane i wykorzystywane bezpośrednio do wysyłania newslettera oraz odnośnego zapisania na liście dyskusyjnej, których przedmiotem są komunikaty informacyjne i komunikaty handlowe na temat przyszłych inicjatyw; ogłaszanie usług i ofert administratora, wysyłanie komunikatów związanych z jego działalnością, jak również do celów z tym związanych i pomocniczych. Tego rodzaju przetwarzanie danych wymaga wyraźnej zgody użytkownika, przekazanie danych jest niezbędne do świadczenia usługi. Odbiorcy Zebrane dane nie będą ujawniane, sprzedawane lub wymieniane ze stronami trzecimi bez wyraźnej zgody użytkownika, z wyjątkiem ewentualnych i nielicznych komunikatów, które mogą być niezbędne do przetworzenia wniosku. Okres przechowywania Dostarczone dane będą przechowywane nie dłużej niż 2 lata od ostatniego aktywnego kontaktu lub korespondencji, a w każdym razie nie po ewentualnym wniosku o anulowanie. Prawa osoby, której dotyczą dane Użytkownik ma prawo zwrócić się do administratora danych o dostęp do swoich danych osobowych, poprawienie, usunięcie lub, w stosownych przypadkach, ograniczenie przetwarzania danych. Zawsze można poprosić o pełną specyfikację przetwarzania i swoich praw, pisząc na adres kontaktowy podany przez administratora i wskazany na początku informacji. Cofnięcie zgody Użytkownik może w każdej chwili przerwać przetwarzanie danych objętych niniejszymi przepisami, zgłaszając pisemnie taki zamiar administratorowi danych, bez uszczerbku dla operacji przeprowadzonych do tego momentu zgodnie z prawem Prawo do reklamacji Jeżeli uważa się, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie w sprawie RODO EU-2016/679, ma się prawo do złożenia skargi do inspektora ochrony danych osobowych, z siedzibą na Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma

 INFORMACJE DOT. OSÓB SZUKAJĄCYCH PRACY

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 i obowiązującymi przepisami, przekazujemy następujące informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Administrator danych osobowych Administratorem danych jest Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR) C.F. [NIP] i P.I. [numer VAT] 03882500238, dostępna również pod numerem +39 0456-134311 lub drogą elektroniczną pod adresem info@storti.com mail pec: stortispa@pec.it Cele przetwarzania Wszelkie dane osobowe przesłanie lub udostępnione w formie pisemnej lub ustnej bez jakiejkolwiek zachęty ze strony administratora są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na jego prośbę o zatrudnienie, a dokładniej w celu przeprowadzenia weryfikacji warunków rekrutacji i/lub rozpoczęcia stosunku pracy. Sposób przetwarzania danych Przetwarzanie danych osobowych będzie oparte na zasadach poprawności, zgodności z prawem i przejrzystości, ochrony prywatności i praw użytkownika oraz będzie prowadzone przy pomocy systemów komputerowych i nośników papierowych przez specjalnie przeszkolony personel. Przekazywanie osobom trzecim Ewentualne przekazanie danych osobom trzecim przewiduje się wyłącznie w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem i oceną w odniesieniu do nawiązania stosunku pracy. Zgromadzone dane nie będą rozpowszechniane. Okres przechowywania Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od pierwszej archiwizacji. Prawa osoby, której dotyczą dane Użytkownik ma prawo zwrócić się do administratora danych o dostęp do swoich danych osobowych i ich poprawienie. Zawsze można poprosić o pełną specyfikację przetwarzania i swoich praw, pisząc na adres kontaktowy podany przez administratora i wskazany na początku informacji. Prawo do reklamacji Jeżeli uważa się, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie w sprawie RODO EU-2016/679, ma się prawo do złożenia skargi do inspektora ochrony danych osobowych, z siedzibą na Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma. Charakter przekazania danych i zgody Przekazywanie danych osobowych pozostawia się woli kandydata, który przedkłada swój życiorys. Dane ewentualnie wymagane następnie przez administratora służą do oceny przydatności do rekrutacji i/lub rozpoczęcia współpracy i są przekazywane na zasadzie dobrowolności.

Shop Icon
Lens Icon