Ecofarm

ECOFARM. WIEDZIEĆ JAK ŻYJĄ SPRAWIA RÓŻNICĘ.

Farm Wellness i Biogas

Ecofarm powstała w wyniku krajowego i międzynarodowego doświadczenia pracowników firmy macierzystej Storti Spa. Firma działa głównie w sektorze energii odnawialnej, oferując kompletny asortyment stacjonarnych wozów mieszających dla instalacji biogazowych oraz w sektorze Farm Wellness, oferując rozwiązania i urządzenia służące dobrostanowi zwierząt, które pozwalają obniżyć koszty opieki weterynaryjnej i zwiększyć produktywność zwierząt.

Rodzina się powiększa

Ecofarm to przedsiębiorstwo, które w ostatnim czasie podpisało kilka umów z wiodącymi firmami na dystrybucję ich produktów. Rozszerzając istniejącą ofertę obejmującą ścielarkę do słomy, sprzątaczko-ścielarkę Sweeper i szczotkę Motobrush o nowe produkty; podgarniacz do paszy gFeed i automatyczny system podawania paszy gDunker.

Poszanowanie ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego

Ciągłe porównywanie z rolnikami na całym świecie pozwoliło nam zrozumieć, jak fundamentalne znaczenie ma poprawa rentowności firmy oraz jakości produkowanego przez nich mleka i mięsa. Produkty i dobre praktyki proponowane przez Ecofarm przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności hodowli i umożliwiają jej produkcję z zachowaniem jakości i opłacalności, z poszanowaniem zwierząt i kryteriów środowiskowych zrównoważonego rozwoju.

Shop Icon
Lens Icon