STORTI, SUKCES Z TRADYCJĄ

Historia firmy Storti rozpoczyna się w styczniu 1956 roku w Belfiore, w prowincji Werona. Od tego momentu, przede wszystkim dzięki pomysłowości jej założyciela, Ottorina Stortiego, rozpoczyna się jej nieustający rozwój, w wyniku którego firma stała się punktem odniesienia na skalę światową w dziedzinie mechanizacji rolnictwa.

Storti jest jednym z największych na świecie producentów wozów paszowych stosowanych w produkcji zwierzęcej. Oferowane rozwiązania, które charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy fachowej, niezawodnością i wydajnością na najwyższym poziomie, cechami powszechnie uznawanymi przez rynek i będącymi wynikiem ciągłych inwestycji w badania i rozwój, pomagają rolnikom na całym świecie w ulepszaniu ich działalności, zwiększaniu produktywności oraz jakości poprzez redukcję kosztów operacyjnych: w świecie charakteryzującym się wahaniami cen mleka i surowców, wydajność i redukcja kosztów żywienia mają zasadnicze znaczenie w zarządzaniu nowoczesnymi gospodarstwami rolnymi. Firma, która rozwinęła się pod hasłem innowacji, dziś jest na rynku słynąc z solidnej i dynamicznej struktury, oferując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Oferta grupy charakteryzuje się szeroką gamą produktów i dzieli się na 2 sekcje: Unifeed i Ecofarm, która z kolei zajmuje się działami Farm Wellness i Biogas. Główny zakres działalności firmy stanowi dział Unifeed, technika żywienia mająca swe korzenie w Stanach Zjednoczonych, na początku lat ‘50. Unifeed jest jednolitą racją żywieniową złożoną z siekanych długoźdźbłowych roślin pastewnych, koncentratów, składników mineralnych, kiszonek oraz wszystkich innych pokarmów wchodzących w skład diety zwierzęcia wymieszanych w taki sposób, aby nie pozwolić zwierzętom na wybieranie „ulubionych” składników. Dobrze skomponowana mieszanka pozwala na uzyskanie wysokiej energetyczności maksymalnie wykorzystując wzajemne oddziaływanie dozowanych pokarmów, znacznie zwiększa produkcję mleka i poprawia wydajność mięsną, jednocześnie redukując koszty żywienia. Firma może pochwalić się jednym z najbardziej kompletnych na rynku asortymentów wozów paszowych: poziomych i pionowych, ciągnionych, samojezdnych i stacjonarnych. W ramach Ecofarm, sekcja Farm Wellness poświęcona jest rozwiązaniom i wyposażeniu służącym dobrostanowi zwierząt, ponieważ dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest zmniejszenie kosztów zdrowotnych i wydajności zwierząt. Ecofarm to przedsiębiorstwo, które oprócz wprowadzania do obrotu produktów w dziedzinie biogazu i niektórych produktów historycznych (jak ścielarka do słomy, rozdrabniacz do słomy, sprzątaczko-ścielarka sweeper i szczotka motobrush), podpisało ostatnio kilka umów z wiodącymi firmami sektora na dystrybucję swoich produktów z zamiarem wykorzystania sieci kontaktów Grupy.

Dziś Storti jest włoskim liderem w sektorze wozów paszowych, znajduje się w czołówce liderów światowych, oraz jest pierwszym na świecie konstruktorem samojezdnych wozów paszowych. Rezultaty te zostały osiągnięte dzięki kontynuacji wartości rodzinnych przekazanych przez założyciela, których nigdy nie zabrakło, nawet w obecności zarządzania przez kierownictwo: ciągłej modernizacji, długoterminowym celom i kultywowaniu wartości, w tym wartości ludzkich, które czynią z modelu rodzinnego filar naszego terytorium. Ponad sześćdziesiąt lat od początków w skromnym warsztacie naprawy sprzętu rolniczego liczby firmy Storti mówią za siebie: 120 pracowników, ponad 100 produkowanych modeli, ponad 30.000 sprzedanych maszyn. Dzięki powszechnej obecności we Włoszech, silnej sieci partnerów międzynarodowych, ważnym umowom OEM i 2 filiom handlowym we Francji i w Niemczech, Storti potwierdza swoje silne międzynarodowe powołanie i skonsolidowaną obecność w 40 krajach na 5 kontynentach z obrotem eksportowym wynoszącym około 80% własnej produkcji. Zakład produkcyjny znajduje się w prowincji Werona i zajmuje 39.000 m2, w tym 15.000 zabudowy.

Shop Icon
Lens Icon