NASZE ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIA

Dlaczego warto wybrać samojezdny wóz paszowy?


Samojezdny wóz paszowy jest z pewnością najbardziej elastycznym i skutecznym rozwiązaniem pozwalającym na skrócenie czasu załadunku,mieszania i rozładunku TMR. Istnieje wiele powodów, aby przestawić się na samojezdny wóz paszowy Storti. Niektóre z nich są wymienione poniżej:Samojezdny wóz paszowy łączy w sobie pracę 4 pojazdów: ciągnika, wozu paszowego, wybieraka i ładowarki teleskopowej, z wyraźną oszczędnością kosztów utrzymania, liczby operatorów niezbędnych do wykonania operacji karmienia i wreszcie oszczędnością czasu. Urządzenie samojezdne nie stanowi wyboru wiążącego na przyszłość, dostosowuje się do każdego rodzaju obory bez konieczności wykonywania modyfikacji strukturalnych. Skuteczny przedni frez z systemem FPS gwarantuje precyzyjne i szybkie załadowanie każdego rodzaju produktu, bez uszkadzania struktury produktu. Samojezdny wóz paszowy posiada sporą wartość rezydualną nawet po wielu latach. Zarządzanie wszystkimi operacjami związanymi z karmieniem odbywa się w wygodnej pozycji siedzącej w kabinie, bez ciągłego wchodzenia na i schodzenia z różnych pojazdów. Nasi klienci, którzy przeszli z paszowozu ciągnionego na samojezdny, skrócili czas karmienia o 40%, poprawiając jednocześnie jakość i precyzję produkcji TMR..

Jaka jest różnica między poziomym a pionowym wozem paszowym?


Wóz paszowy jest narzędziem pracy, które musi być dostosowane do gospodarstwa docelowego, np:
– rodzaj hodowli, mięso, mleko…
– obecne pasze oraz rodzaj ich konserwacji i przechowywania
– nawyki i przekonania kierownika gospodarstwa rolnego
– dostępna siła robocza

Mimo to, istnieje wiele różnic pomiędzy mieszaniem poziomym i pionowym;
– Cięcie: paszowóz poziomy jest szybszy w precyzyjnym cięciu racji pokarmowej.
– Mieszanie i miękkość: pionowy wóz paszowy produkuje bardziej miękką i puszystą mieszankę.
– Rozładunek: przepływ w wersji poziomej jest bardziej stały i precyzyjny, w wersji pionowej przepływ jest impulsowy.
– Wymiary: poziome wozy paszowe są zazwyczaj niższe i bardziej zwarte, lepiej wykorzystują objętość i mają łatwy dostęp do części tylnej.
– Pojemność: podczas gdy poziome wozy paszowe mają granicę wymiarową około 24m3 i nadają się zarówno do małych, jak i dużych partii mieszanki, pionowe wozy paszowe mogą osiągnąć objętość 44m3 , ale potrzebują minimalnej ilości składników zapewniającej pokrycie ślimaków, aby aktywować efektywny przepływ mieszanki.

Dlaczego przekładnia mechaniczna Mech Drive?


To kwestia fizyki! Każda przemiana przynosi ze sobą straty energii, im więcej przemian zachodzi w transmisji napędu, tym większe będą straty energii. Wyobraźmy sobie teraz, że ruch wychodzący z silnika wysokoprężnego jest przekształcany w przepływ oleju hydraulicznego, krąży w obwodzie, a następnie jest przekształcany w ruch obrotowy przez silnik hydrauliczny; tak wygląda sytuacja w przekładni hydraulicznej, jak można zgadnąć, wszystkie te przemiany pozostawiają za sobą ogromną ilość utraconej energii w postaci strat ciepła, ciśnienia itp. Firma Storti jako pierwsza zrozumiała znaczenie obniżenia kosztów eksploatacji i zużycia paliwa, dlatego też wyposażyła całą gamę modeli samojezdnych w bardzo wydajną przekładnię mechaniczną Mech Drive, która w odróżnieniu od przekładni hydraulicznych przekształca ruch z silnika cieplnego przez kaskadową przekładnię zębatą, dzięki czemu cała moc dociera do mieszalnika z bardzo niewielkimi stratami, co skutkuje znaczną oszczędnością paliwa, zmniejszoną ilością oleju hydraulicznego i zmniejszeniem częstotliwości konserwacji.

Co to jest OVERBOOST?


Overboost jest urządzeniem sterującym umieszczonym w kabinie naszych maszyn samojezdnych, które przyspiesza obroty pionowych ślimaków, praktycznie jest to cykl czyszczenia na końcu rozładunku, służący uniknięciu zanieczyszczenia między jednym ładunkiem a drugim.

Jak działa system FPS?


System FPS lub Fiber Pick up stanowi jedną z charakterystycznych cech frezu samojezdnych modeli marki Storti i umożliwia efektywne ładowanie wszystkich typów produktów poprzez wybór obrotu frezu zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek, w zależności od ładowanego materiału. W przypadku frezu z FPS, nawet najdłuższe i najbardziej twarde siano ładowane jest przy frezie obracającym się do góry, tak aby produkt był podnoszony i wstępnie rozdrobniony na górnym przeciwnożu, unikając zablokowania wirnika podczas załadunku. Sianokiszonka lub kiszonka z kukurydzy jest ładowana za pomocą wirnika obracającego się w dół, a znajdujący się za frezem ślimak kierunkowy zapobiega efektowi ponownego użycia frezów ślimaka. W ten sposób noże frezu przechodzą tylko jeden raz nad kiszonką, nie uszkadzając struktury kukurydzy. Praktycznie frez spełnia jedynie rolę zgarniacza produktu bez dalszego cięcia.

Czy samojezdny wóz paszowy HS 40km/h nadaje się dla mnie?


Samojezdny wóz paszowy HS 40 km/h nadaje się szczególnie dla tych, którzy korzystają z wozu paszowego nawet do długich przejazdów po drogach publicznych z jednej firmy do drugiej. Jest to typowe dla podwykonawców lub spółdzielni, które wspólnie korzystają z samojezdnego wozu paszowego w więcej niż jednym gospodarstwie hodowlany

Czym różnią się modele EVO i IIIa?


Od 1999 r. Komisja Europejska jest zaangażowana w zwalczanie emisji zanieczyszczeń poprzez dyrektywę 97/68/WE. Dyrektywa skupia się głównie na pyłach PM (cząstki stałe) i NOx (tlenki azotu) oraz została zdefiniowana i zmieniona poprzez ogłoszenie różnych etapów jej wprowadzenia w życie. Etap IV wszedł w życie w 2014 roku i przewidywał prawie całkowitą eliminację NOx. Daje to możliwość poprawy naszego podejścia do środowiska naturalnego przy jednoczesnym kontynuowaniu dostarczania produktów o wysokiej wydajności. Model EVO jest wyposażony w silniki spełniające wymogi przepisów europejskich (Etap IV), posiada również zarządzanie wszystkimi poleceniami w technologii magistrali CAN, która pozwala na uzyskanie sekwencji inteligentnych i zautomatyzowanych poleceń, jak również diagnostykę z czytelnymi i określonymi komunikatami na wyświetlaczu w kabinie.

Dunker T1-T2-T3 S, L, Split. Czym się od siebie różnią?


Różnicę pomiędzy Dunker S i L stanowi przede wszystkim średnica pionowych ślimaków; S oznacza Small (wąska podstawa), a L oznacza Large (szeroka podstawa). Posiadanie dwóch różnych średnic niesie ze sobą wiele innych różnic technicznych, takich jak:
Przekładnie, skrzynie biegów i wały Kardana: wraz ze wzrostem średnicy, zwiększa się wielkość przekładni i całej transmisji napędu. Wersja L umożliwia posiadanie niższej maszyny o tej samej pojemności.
Rama: wersja L jest wyraźnie zwymiarowana tak, aby uzyskać większe pojemności, więc rama, osie, koła, system ważenia są zwymiarowane tak, aby uzyskać większe pojemności.
Wersja Split jest natomiast wersją S z częściowo wymontowalnym zbiornikiem do łatwego transportu w kontenerach, dzięki takiej konfiguracji można zaoszczędzić na kosztach transportu.

Skąd mam wiedzieć, jak duży musi być mój wóz paszowy?


Wymagana pojemność zależy od rodzaju ładowanych produktów i ich ilości, w zależności od rodzaju receptury wynik może się znacznie różnić. Dla przykładu, jeśli weźmiemy pod uwagę TMR dla standardowych europejskich krów mlecznych zawierający średnio około 5 kg suchego siana na sztukę, uzyskamy wydajność żywienia około 7 sztuk/m3, jeśli zamiast tego weźmiemy pod uwagę przepis na tucz, który średnio zawiera 0,9 kg słomy na sztukę, możemy nakarmić nawet 19/20 sztuk na m3. Dokładniejsze obliczenia można przeprowadzić poprzez ocenę zarówno podawanych receptur, jak i liczby karmień w ciągu dnia. Nasi technicy pozostają do dyspozycji w celu oceny Państwa potrzeb.

Shop Icon
Lens Icon