Storti Products

FODERETS KVALITET ER GRUNDLAGET FOR MODERNE HUSDYRHOLD

Ernaering

Foderets kvalitet er grundlaget for moderne husdyrhold. Staldens produktive og økonomiske præstationer påvirkes 50% af fodring og indtagelsesteknikker. Det er afgørende at fodre dine dyr ordentligt for at sikre en høj sundhedstilstand.

Motobrush
Hver passage stimulerer dyrene til at fouragere, hvilket øger produktiviteten og reducerer spild
ENSILERING MED HØJ DENSITET
Et bedre konserveret foder er sundere og mere velsmagende.
Shop Icon
Lens Icon