VORES SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvorfor vælge en selvkørende vogn?


Den selvkørende vogn er utvivlsomt den mest fleksible og effektive løsning til reduktion af den tid, der dedikeres til pålæsning, , blanding og udledning af TMR. Der er mange grunde til at skifte til en selvkørende Storti. Nedenfor nævner vi nogle af dem:
Den selvkørende maskine erstatter 4 køretøjers arbejde, traktor, foderblander, udtager og teleskoplæsser med en klar besparelse i vedligeholdelsesomkostninger, antal af operatører, der kræves for at udføre vedligeholdelsesoperationerne og ikke mindst en tidsbesparelse. Den selvkørende vogn er ikke et valg, der binder dig til fremtiden, den tilpasser sig enhver form for stald uden strukturelle ændringer. Den effektive fræser foran med FPS-system garanterer, at alle slags produkter lastes på en præcis og hurtig måde uden at ødelægge produktets struktur. Den selvkørende vogn bevarer en stor restværdi selv efter mange år.
Styring af alle fodringsoperationer komfortabelt siddende i kabinen uden skulle stige op- og ned fra forskellige køretøjer.
Vores kunder, der har skiftet fra bugserede til selvkørende vogne, har reduceret den tid, de dedikerer til fodring med 40%, og forbedret kvaliteten og nøjagtigheden i TMR-produktionen.

Hvad er forskellen mellem en horisontal og en vertikal vogn?


Foderblanderen er et arbejdsredskab, som skal tilpasses opdrættet, såsom:
– type opdræt, kød, mælk …..
– nuværende foder og form for bevaring og opbevaringo
– farm managers vaner og overbevisninge
– tilgængelig arbejdsstyrke

Når det er sagt, er der mange forskelle mellem horisontal og vertikal blanding;
– Skæring: Den horisontale vogn er hurtigere med et rent snit af den fiberholdige ration.
– Blanding og blødhed: Den vertikale vogn har en blødere og mere voluminøs blanding.
– Udledning: Den horisontale har et mere konstant og præcist flow, den vertikale har en udledning – – med en pulserende strømning.
– Dimensioner: De horisontale vogne er generelt lavere og mere kompakte, bedre udnyttelse af størrelsen og lettere adgang til bagsiden.
-Belastningskapacitet: Mens de horisontale vogne har en størrelsesgrænse på ca. 24m³ og tilpasser sig både små og store blandinger, når de vertikale vogne også et volumen på 44m³, men har brug for en minimumsmængde, der sikrer at sneglen dækkes for at aktivere et effektivt blandingsflow.

Hvorfor det mekaniske drev Mech Drive?


Det handler om fysik! Hvert transformation medfører energitab, jo flere transformationer, der finder sted i transmissionen, jo mere energitab. Forestil dig nu, at bevægelsen, der udgår fra dieselmotoren, omdannes til en strøm af hydraulisk olie, som derefter cirkulerer i et kredsløb og omdannes til en roterende bevægelse af en hydraulisk motor; Det er det, der sker, i den hydrauliske transmission, så du kan godt forestille dig, at alle disse transformationer efterlader en enorm mængde tabt energi hvad angå varme og belastningstab osv. osv.
Storti var den første til at forstå betydningen af at sænke driftsomkostninger og brændstofforbrug, hvorfor de har udstyret hele sortimentet med en meget effektiv Mech Drive mekanisk transmission, der i modsætning til hydrauliske transmissioner konverterer den udgående bevægelse fra den termiske motor gennem en kaskade af tandhjul, hvorfor al kraften kommer frem til blanderen med meget lidt energitab, hvilket indebærer en mærkbar besparelse af brændstof, en reduceret mængde hydraulikolie og længere vedligeholdelsesintervaller.

Hvad er OVERBOOST?


Overboost er en kommando placeret i førerhus i vores selvkørende maskiner, der fremmer accelerationen af ​​de vertikale snegle. I praksis er det en rengøringscyklus i slutningen af ​​udledningen for at undgå forurening mellem to læs.

Hvordan virker FPS-systemet?


FPS- eller Fiber Pick up System er et af de karakteristiske træk ved fræserne på Stortis selvkørende maskiner og giver dig mulighed for effektivt at pålæsse alle typer produkter ved at vælge rotationsretning for fræseren med eller mod urets retning, afhængigt af materialet, der skal pålæsses. Med FPS-fræseren læsses selv det længste og mest seje hø ved at dreje fræseren opad, så produktet løftes og forskæres på den øverste modklinge for at undgå at låse rotoren under pålæsningen. Græs- eller majsensilagen læsses i stedet ved at rotoren roterer nedad, og takket være en transportørsnegl bag fræseren undgås virkningen af spiralskærerne fortsat roterer med det samme produkt. På denne måde passerer fræserens knive kun en gang på ensilagen uden at beskadige majsens opbygning. I praksis fungerer fræseren kun som en skraber uden at skære produktet yderligere.

Il carro semovente HS 40km/h, fa per me?


Il semovente HS 40 km/h è adatto soprattutto a chi utilizza il carro miscelatore anche per lunghi spostamenti stradali da un’azienda ad un’altra. Cosa tipica dei terzisti o delle cooperative che condividono l’utilizzo del semovente in più allevamenti.

Qual è la differenza tra i modelli EVO e IIIa?


La Commissione europea è impegnata fin dal 1999 nell’affrontare il problema delle emissioni inquinanti, attraverso la Direttiva 97/68/CE. La Direttiva è soprattutto incentrata sul PM (Particulate Matter – Particolato) e sui NOx (Nitrogen Oxides – Ossidi di azoto) ed è stata definita ed emendata attraverso la promulgazione di diversi Stage. Lo Stage IV è entrato in vigore nel 2014 e prevede la pressoché totale eliminazione dei NOx. Ciò offre l’opportunità di migliorare il nostro approccio verso l’ambiente, continuando però a fornire prodotti performanti. Il modello EVO è equipaggiato con motori Stage IV come richiesto dalle normative Europee, inoltre ha la gestione di tutti i comandi in CAN bus tecnologia che consente di avere sequenze di comandi intelligenti e automatizzate, oltre a una diagnostica con messaggi chiari e definiti sul display in cabina.

Dunker T1-T2-T3 S,L,Split.. Qual è la differenza?


Le differenze tra Dunker S ed L è il diametro delle coclee verticali in primis; S significa Small (base stretta) mentre L sta per Large (base larga). Avere due diametri diversi comporta molte altre differenze tecniche come:
Riduttori, cambio e cardani: all’aumentare del diametro aumenta anche la taglia del riduttore e di tutta la trasmissione.
La versione L permette a parità di cubatura avere una macchina più bassa.
Il telaio: chiaramente la versione L è dimensionata per arrivare a cubature più grandi dunque telaio, assali, ruote, sistema di pesatura sono dimensionati per arrivare a cubature maggiori.
Mentre la versione Split è la versione S con la vasca parzialmente smontabile per agevolare il trasporto in container, con questa configurazione è possibile risparmiare sui costi di trasporto.

Come faccio a capire quanto grande deve essere il mio carro?


Il volume necessario dipende dal tipo di prodotti caricati e loro quantità, in base al tipo di ricetta il risultato può variare di molto. Per esempio se consideriamo un TMR per vacche da latte standard europeo mediamente con circa 5 kg di fieno secco per capo abbiamo una capacità di alimentazione di circa 7 capi / m³, se invece consideriamo una ricetta per ingrasso dove in media abbiamo 0,9 kg per capo di paglia arriviamo ad alimentare anche 19/20 capi a m³. Calcoli più accurati possono essere eseguiti valutando sia le ricette distribuite che il numero di distribuzioni da effettuare durante la giornata. I nostri tecnici sono a disposizione per una valutazione del vostro fabbisogno.

Shop Icon
Lens Icon