OCHRANA SOUKROMÍ A PRÁVNÍ POZNÁMKY

PRÁVNÍ POZNÁMKY

Definování SPOLEČNOSTI: Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR), C.F. a P.I. (DIČ) 03882500238, můžete kontaktovat také telefonicky na čísle 045-6134311 nebo e-mailem na adrese info@storti.com, certifikovaná elektronická pošta (pec): stortispa@pec.it INTERNETOVÉ STRÁNKY: www.storti.com včetně jejích podstránek přímo souvisejících s PODNIKEM nebo odkazující na domény vztahující se ke SPOLEČNOSTI. OBSAH: textový obsah, grafické a fotografické prvky, ochranné známky a loga, názvy domén, zvuk, hudba, video, audiovizuální obsah, funkce, technická dokumentace a příručky a veškeré materiály, které lze prohlížet a zpřístupňovat prostřednictvím INTERNETOVÝCH STRÁNEK. NÁVŠTĚVNÍK: každý, kdo si prohlíží INTERNETOVÉ STRÁNKY Přístup, konzultace a používání těchto INTERNETOVÝCH STRÁNEK zahrnují úplné přijetí ze strany NÁVŠTĚVNÍKA všeho, co je uvedeno v tomto dokumentu. Navigování na internetových stránkách je třeba považovat za bezplatné, bez dopadu na náklady na připojení účtované NÁVŠTĚVNÍKOVI. Copyright I OBSAH INTERNETOVÝCH STRÁNEK je majetkem SPOLEČNOSTI a je chráněn autorskými právy. Návštěvníkovi je zakázáno kopírovat, publikovat, šířit, přenášet nebo jinak zpřístupňovat, a to i částečně nebo v důsledku úprav, jakýkoli obsah zveřejněný na těchto INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, pod trestem občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti. Je také zakázáno reprodukovat grafiku INTERNETOVÝCH STRÁNEK; prvky, které tvoří INTERNETOVÉ STRÁNKY, jsou chráněny obchodními smlouvami a jejich používání je v souladu se zákony o registrovaných ochranných známkách, o hospodářské soutěži a dalších zákonech a nelze je kopírovat ani napodobovat. Osvobození od odpovědnosti Veškerý obsah zveřejněný na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH je poskytován výhradně pro účely všeobecných informací, aniž by byly poskytovány záruky na jejich správnost a úplnost. SPOLEČNOST si vyhrazuje právo upravovat a aktualizovat tyto obsahy bez předchozího upozornění a bez toho, aby byla považována za odpovědnou za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku, které vyplývají z použití nebo neschopnosti používat INTERNETOVÉ STRÁNKY a jejich obsahu, anebo stránek, které s nimi přímo nebo nepřímo souvisí, jakož i opomenutí nebo chyby. Ochranné známky Názvy výrobků a společností uvedených na těchto INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků, proto je jejich neoprávněné použití výslovně zakázáno. Rozhodné právo Aniž jsou dotčena jakákoli jiná právní ustanovení, všechny spory, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním INTERNETOVÝCH STRÁNEK nebo OBSAHU mezi SPOLEČNOSTÍ a NÁVŠTĚVNÍKEM nebo subjekty, které spolupracovaly nebo budou spolupracovat při jeho zveřejnění nebo aktualizace OBSAHU, přijetá jurisdikce je právo italského státu a v každém případě je rozhodným právem právo italské platné v době sporu.

 INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIE

Používané softwarové aplikace mohou obsahovat technologii „cookie“. Cookies jsou primárně určeny k usnadnění uživatelské navigace. Soubory cookie mohou poskytovat informace o prohlížení stránek a umožňují provozování některých služeb, které vyžadují identifikaci cesty uživatele prostřednictvím různých internetových stránek. Pro jakýkoli přístup k portálu bez ohledu na přítomnost souboru cookie, je registrován typ prohlížeče operačního systému (např. Microsoft, Apple, Android, Linux, atd.), hostitel a adresy URL návštěvníka, stejně jako údaje na požadované stránce. Uživatel má v každém případě možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby byl informován, když obdrží soubor cookie, a rozhodnout se tímto způsobem jej smazat. Další informace o souborech cookie naleznete na internetových stránkách prohlížečů. Co jsou soubory cookie? Cookies jsou malé textové řetězce uložené na počítači uživatele při návštěvě určitých stránek na internetu. Ve většině prohlížečů jsou cookies povoleny, v dolní části jsou informace potřebné pro změnu nastavení cookies v prohlížeči. Cookies nejsou pro zařízení škodlivé. V cookies, které vytváříme, neuchováváme osobní údaje, ale používáme informace ke zlepšení pobytu na internetových stránkách. Jsou například užitečné pro identifikaci a řešení chyb. Cookies mohou provádět různé funkce, jako je efektivní navigace na různých stránkách a obecně mohou zlepšit dobu pobytu uživatele na internetu. Správce si vyhrazuje právo používat cookies, se souhlasem uživatele, pokud zákon nebo příslušné předpisy tak stanoví, aby usnadnily navigaci na těchto stránkách a přizpůsobily informace, které se objeví. Správce si také vyhrazuje právo používat podobné systémy ke shromažďování informací o uživatelích stránek, jako je například typ používaného internetového prohlížeče a operačního systému Typy souborů cookie Soubory cookie jsou poté rozděleny na „“relace““ a „“perzistentní““, ty první, jakmile jsou staženy, budou následně odstraněny, když je prohlížeč zavřen, přičemž ty druhé budou uloženy až do ukončení platnosti nebo smazání. Používané soubory cookie relace mají urychlit analýzu internetového provozu a usnadnit uživatelům přístup ke službám nabízeným webovými stránkami. Soubory cookie relace se používají hlavně při ověřování, autorizaci a navigaci ve službách, které jsou přístupné prostřednictvím registrace. Většina prohlížečů je nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud nechcete přijímat soubory cookie, můžete počítač nastavit tak, aby je odmítl nebo zobrazil upozornění při jejich archivaci. Pokud subjekt údajů odmítne používání cookies, některé funkce webu nemusí fungovat správně a některé služby nemusí být dostupné. Použití tzv. souborů cookie relace jsou striktně omezeny na přenos identifikátorů relace, které jsou nezbytné pro bezpečný a efektivní průzkum stránek. Tyto údaje jsou technické povahy, mají dočasnou platnost a nejsou shromažďovány za účelem identifikace uživatelů, ale vzhledem k jejich provozu a v kombinaci s jinými údaji třetích osob (např. poskytovatele internetového připojení subjektu údajů) by mohly umožnit identifikace. Soubory cookie první strany jsou čitelné pouze v doméně, která je vytvořila. Jaké soubory cookie používáme: Soubory cookie technické navigace Jedná se o soubory cookie, které zaručují normální navigaci a používání internetových stránek a umožňují spojení mezi serverem a prohlížečem uživatele. Tyto soubory cookie jsou nepostradatelné pro procházení (například identifikátory relace), které umožňují používat hlavní funkce webu a chránit připojení. Bez těchto cookies nelze web používat normálně. Funkční cookies Cookies jsou uloženy v počítači nebo jiném zařízení, které na základě požadavku uživatele zaznamenává rozhodnutí uživatele, aby mu je mohly připomenout, aby optimalizovaly a poskytly vylepšenou a personalizovanou navigaci v rámci služby nebo přístupu na tuto stránku. (např. registrace v omezených prostorách, uložení výrobků v košíku, možnost jejich nalezení v příští relaci, uložení vybraného jazyka, zobrazení videa nebo možnost komentování blogu, atd.). Funkční cookies nejsou nezbytné pro to, aby stránky fungovaly, ale zlepšují kvalitu a zkušenosti s procházením. Analytické cookies Jedná se o soubory cookie, které shromažďují informace o tom, jak uživatel internetové stránky používá, například o tom, které internetové stránky jsou nejčastěji navštěvovány. Tyto stránky používají cookies třetích stran „Google Analytics“. Google Analitycs jsou stránky statistiky, například vypočítává počet návštěvníků, jakou technologii používají (např. Mac nebo Windows), kolik času tráví na webu … Všechna shromážděná data jsou anonymní a v agregované podobě tedy nejsou profilující. Informace generované cookie o používání internetové stránky uživatelem (včetně IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na serverech Google. Užitečné adresy pro lepší pochopení zásad ochrany osobních údajů služby Google Analytics: – http://www.google.com/analytics/terms/it.html http://www.google.com/privacypolicy.html Analytické cookies nejsou nezbytné pro fungování stránek. Soubory cookie widgetů sociální sítě: To jsou všechny složky uživatelského rozhraní programu, jehož cílem je usnadnit uživateli interakci se samotným programem. Během přístupu mohou být instalovány soubory cookie, které umožňují sociálnímu účtu uživatele komunikovat s tímto webem a nejsou nezbytné pro jeho fungování. Nejběžnějším použitím je sdílení obsahu sociálních sítí. Přítomnost zásuvných modulů zahrnuje přenos souborů cookie ze všech stránek spravovaných třetími stranami. Správa informací shromážděných „třetími stranami“ se řídí příslušnými informacemi, na které by se mělo odkazovat. Pro zajištění větší transparentnosti a pohodlí jsou níže uvedeny internetové adresy různých metod správy informací a souborů cookie. Informace o Facebooku: https://www.facebook.com/help/cookies/ Facebook (konfigurace): přistupte ke svému účtu. Sekce Ochrana osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů Twitteru: https://support.twitter.com/articles/20170514Twitter(konfigurace): https://twitter.com/settings/security Zásady ochrany osobních údajů Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ Google+ (konfigurace): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ Zásady ochrany osobních údajů Pinterest: http://about.pinterest.com/it/privacy-policy Pinterest konfigurace: https://www.pinterest.com/settings Zásady ochrany osobních údajů YouTube: http:// it.youtube.com/it/privacy Soubory cookie související se Social Buttons Social Buttons jsou ta „tlačítka“ přítomná na internetu, která zobrazují ikony sociálních sítí (např. Facebook) a umožňují uživatelům, kteří navigují, komunikovat „kliknutím“ přímo se sociálními sítěmi. Tlačítka sociálních sítí používaná internetovými stránkami jsou odkazy, které odkazují na účet správce na zobrazených sociálních sítích. Použití těchto tlačítek proto neinstaluje soubory cookie třetích stran. Stránky nesdílejí žádné navigační informace ani uživatelská data získaná prostřednictvím svých internetových stránek se sociálními sítěmi přístupnými prostřednictvím Social buttons. Uvádíme odkazy, kde si uživatel může prohlédnout informace o ochraně osobních údajů týkající se správy dat ze strany sociálních sítí, na které tlačítka odkazují: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter https://www.facebook.com/help/cookies Soubory cookie, které poskytují interaktivní mapy Tyto soubory cookie umožňují na těchto internetových stránkách zahrnout interaktivní mapy. používat Google Maps. Informace o souborech cookie služby Google Maps http://www.google.co.uk/intl/cs_CS/policies/ Tento typ souboru cookie není nezbytný pro fungování stránek. Jak mohu zakázat soubory cookie? Upozornění: v souvislosti s deaktivací všech typů souborů cookie (včetně technických) uživatelem je stanoveno, že některé funkce internetových stránek mohou být sníženy nebo nejsou k dispozici. Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky, ale můžete je také odmítnout. Pokud nechcete, aby počítač přijímal a ukládal soubory cookie, můžete změnit nastavení zabezpečení prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, atd.). Existuje několik způsobů, jak spravovat soubory cookie a další technologie sledování. Změnou nastavení prohlížeče můžete přijmout nebo odmítnout soubory cookie nebo se rozhodnout, že chcete před přijetím cookie z navštívených internetových stránek obdržet varovnou zprávu. Můžete odstranit všechny cookies instalované ve složce cookie vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč má různé postupy pro správu nastavení. Soubory cookie lze zakázat přímo z internetového prohlížeče. Podrobnější informace o možnostech deaktivace cookies naleznete na zde uvedeném seznamu odkazů pro konfiguraci nejoblíbenějších prohlížečů. Jak zakázat soubory cookie v prohlížeči Firefox Jak zakázat soubory cookie v prohlížeči Chrome Jak zakázat soubory cookie v prohlížeči Internet Explorer Jak zakázat soubory cookie v prohlížeči Safari Jak zakázat soubory cookie v prohlížeči Opera Pokud nepoužíváte žádný z výše uvedených prohlížečů, vyberte „cookies“ v příslušné sekci tohoto návodu, pro zjištění, kde se nachází vaše složka souborů cookie. Souhlas Souhlas je svobodně vyjádřen uživatelem, který pokračuje v navigaci po přečtení stručné informace. Je třeba také poznamenat, že povolení může být kdykoli zrušeno a soubory cookie mohou být zakázány, jak je popsáno výše. Další odkazy Pro poskytování lepších služeb uživateli mohou tyto stránky obsahovat odkazy na jiné internetové stránky („“Odkazy““). Správce odmítá veškerou odpovědnost za obsah a materiály přístupné na těchto stránkách nebo v každém případě, které lze prostřednictvím těchto stránek získat. Veškeré informace týkající se stránek uvedených odkazy musí být adresovány pouze správcům příslušných stránek. Změny informací o používání cookies Informace o používání cookies jsou pravidelně aktualizovány. Poslední aktualizace tohoto informačního prohlášení o používání cookies se datuje k 7. prosinci 2018 Kontakty správce společnosti V případě jakýchkoli dotazů či dotazů týkajících se informací o používání cookies nebo zásad ochrany osobních údajů kontaktujte naše zaměstnance e-mailem: info@storti.com

 INFORMACE O KONTAKTECH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Při provádění nařízení EU 2016/679 a současných předpisů poskytujeme následující informace týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Správce Správcem je společnost Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR), C.F. a P.I. (DIČ) 03882500238, kterou lze kontaktovat telefonicky na čísle 0456-134311 anebo emailem na adrese info@storti.com certifikovaná elektronická adresa (pec): stortispa@pec.it Účel zpracování Osobní údaje, které jste uvedli v tomto formuláři, budou použity k vyřízení vaší žádosti, k zaslání dokumentace týkající se produktů a služeb, se kterými obchodujeme a které jsou relevantní k vaší žádosti, abychom vás pozvali na informační a aktualizační události vašeho zájmu a případně kontaktovali jedním z našich spolupracovníků. Žádáme Váš výslovný souhlas s pokračováním popsaného zpracování, které bude provedeno pomocí počítačových a podpůrných bezpapírových systémů chráněných odpovídajícími technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními. Neposkytnutí dat nezpůsobí žádné zpracování. Osobní identifikační údaje shromážděné u subjektu údajů, uživatele internetových stránek, jsou předmětem zpracování a jsou zpracovávány a používány přímo k následujícím účelům: a) pro dodržování požadavků uživatele týkající se žádosti o informace týkající se obchodních činností nebo jiných žádostí od zákazníka, jakož i pro účely, které jsou instrumentální a/nebo doplňkové, jako je archivace, zpracování v plném souladu se zásadou spravedlnosti a zákonnosti a s ustanoveními zákona. b) pro zasílání sdělení o budoucích obchodních a propagačních iniciativách; oznámení vlastních služeb a nabídek vlastníka a pro zasílání informačních a propagačních sdělení vztahujících se k jeho činnosti, jakož i pro účely s tím spojené a instrumentální. Příjemci Shromážděné údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu šířeny, prodávány nebo vyměňovány se třetími stranami, s výjimkou jakékoli omezené komunikace, která může být nezbytná pro zpracování žádosti o poskytování služeb. Předání mimo EU Údaje subjektu údajů nebudou předány do zemí mimo Evropu. Pokud budou údaje v budoucnu předány mimoevropským zemím nebo mezinárodním organizacím, budou dodržována všechna ustanovení kapitoly V (nařízení EU 2016/679), aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Údaje, které poskytnete, budou uloženy nejpozději 2 roky po posledním kontaktu nebo aktivní korespondenci a v každém případě nejpozději do vaší případné žádosti o zrušení. Práva subjektu údajů Máte právo požádat správce o přístup k vašim osobním údajům, o jejich opravu, zrušení nebo případně o omezení zacházení. Vždy můžete požádat o úplnou specifikaci nakládání a o vašich právech písemně na kontakty zpřístupněné správcem a vyznačené na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu Zpracování těchto informací můžete kdykoliv přerušit a své záměry sdělit správci, aniž by tím byly dotčeny úkony prováděné zákonem až do té doby. Právo podat stížnost Pokud se domníváte, že zacházení s vašimi údaji porušuje nařízení (EU) GDPR 2016/679, máte právo podat stížnost inspektorovi za ochranu osobních údajů, se sídlem na Piazza di Monte Citorio č. 121, IT-00186, Řím (email: garante@gpdp.it, elektronická certifikovaná adresa (PEC): protocollo@pec.gpdp.it, centrála +39 06.696771). Práva subjektu údajů Máte právo požádat správce o přístup k vašim osobním údajům, o jejich opravu, zrušení nebo případně o omezení zacházení. Vždy můžete požádat o úplnou specifikaci nakládání a o vašich právech písemně na kontakty zpřístupněné správcem a vyznačené na začátku těchto informací

INFORMACE O INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH – ŽÁDOSTI A CENOVÉ NABÍDKY

Při provádění nařízení EU 2016/679 a platných předpisů poskytujeme následující informace týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je společnost Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR), C.F. a P.I. (DIČ) 03882500238, jež lze kontaktovat telefonicky na čísle 0456-134311 anebo emailem na adrese info@storti.com certifikovaná elektronická adresa (pec): stortispa@pec.it Účel zpracování Osobní identifikační údaje shromážděné u subjektu údajů, uživatele internetových stránek, jsou předmětem zpracování a jsou zpracovávány a používány přímo k následujícím účelům: A. pro vyřízení žádosti o informace týkající se činností společnosti se zvláštním zřetelem na žádosti o cenovou nabídku, dostupnost produktů, ekonomické nabídky; souhlas není vyžadován a informace jsou považovány za přijaté v době odeslání dat. B. pro zasílání sdělení o budoucích obchodních a propagačních iniciativách; oznámení vlastních služeb a nabídek vlastníka a zasílání informačních a propagačních sdělení týkajících se jeho činnosti. Pro aktivaci těchto komunikací je nutný výslovný souhlas zaškrtnutím políčka „souhlas“. Příjemci Shromážděné údaje nebudou šířeny, prodávány ani vyměňovány se třetími stranami, s výjimkou jakékoli omezené komunikace, která může být nezbytná pro poskytnutí požadované služby a vždy pod kontrolou správce. V případě žádostí o cenovou nabídku, dostupnosti výrobků, ekonomické nabídky, budou údaje sděleny příslušným místním prodejcům, aby žádost vyřídili. Odpověď bude následně jím formulována jako zástupcem značky Storti v prodejním kanálu. Doba uložení A. Údaje, které poskytnete, budou uloženy nejpozději 2 roky po posledním kontaktu nebo aktivní korespondenci a v každém případě nejpozději do vaší případné žádosti o zrušení. B. Data jsou ukládána až do přerušení služby správcem nebo do vašeho výslovného zřeknutí se přijetí další komunikace. Práva subjektu údajů Máte právo požádat správce o přístup k vašim osobním údajům, o jejich opravu, zrušení nebo případně o omezení zacházení. Vždy můžete požádat o úplnou specifikaci nakládání a o vašich právech písemně na kontakty zpřístupněné správcem a vyznačené na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu Zpracování podle zde uvedených informací můžete kdykoliv přerušit a své záměry sdělit správci údajů, aniž by byly dotčeny úkony prováděné zákonným způsobem až do tohoto okamžiku Právo podat stížnost Pokud se domníváte, že zacházení, které se vás týká, je v rozporu s nařízením (EU) GDPR 2016/679, máte právo podat stížnost u inspektora za ochranu osobních údajů, se sídlem na Piazza di Monte Citorio 121, IT-00186, Řím.

INFORMACE O NEWSLETTERU

Při provádění nařízení EU 2016/679 a současných předpisů poskytujeme následující informace týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Správce Správcem je společnost Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR), C.F. a P.I. (DIČ) 03882500238, kterou lze také kontaktovat na telefonním čísle 0456-134311 nebo emailem na adrese info@storti.com certifikovaná elektronická adresa (pec): stortispa@pec.it Účel Osobní údaje shromážděné u subjektu údajů, uživatele internetových stránek, jsou předmětem zpracování a jsou zpracovávány a používány přímo k zasílání informačních bulletinů a relativní registrace do mailing listů týkající se informačních zpráv a komerčních sdělení o budoucích iniciativách, pro oznamování služeb vlastníka, pro zasílání zpráv souvisejících s jeho činností, jakož i pro účely s tím propojené a instrumentální. Tato zacházení podléhají vašemu konkrétnímu souhlasu, poskytování údajů je povinné pro poskytování služby. Příjemci Shromážděné údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu šířeny, prodávány nebo vyměňovány se třetími stranami, s výjimkou jakékoli omezené komunikace, která může být nezbytná pro zpracování žádosti o poskytování služeb. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Údaje, které poskytnete, budou uloženy nejpozději 2 roky po posledním kontaktu nebo aktivní korespondenci a v každém případě nejpozději do vaší případné žádosti o zrušení. Práva subjektu údajů Máte právo požádat správce o přístup k vašim osobním údajům, o jejich opravu, zrušení nebo případně o omezení zacházení. Vždy můžete požádat o úplnou specifikaci nakládání a o vašich právech písemně na kontakty zpřístupněné správcem a vyznačené na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu Zpracování podle zde uvedených informací můžete kdykoliv přerušit a své záměry sdělit správci údajů, aniž by byly dotčeny úkony prováděné zákonným způsobem až do tohoto okamžiku Právo podat stížnost Pokud se domníváte, že zacházení, které se vás týká, je v rozporu s nařízením (EU) GDPR 2016/679, máte právo podat stížnost u inspektora za ochranu osobních údajů, se sídlem na Piazza di Monte Citorio 121, IT-00186, Řím

INFORMACE PRO ŽADATELE O PRÁCI

Při implementaci nařízení EU 2016/679 a platných předpisů poskytujeme následující informace týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů Správce Správcem je společnost Storti S.p.A. Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore (VR), C.F. a P.I. (DIČ) 03882500238, kterou lze kontaktovat také telefonicky na čísle 0456-134311 nebo e-mailem na adrese info@storti.com certifikovaná elektronická pošta (pec): stortispa@pec.it Účel Veškeré osobní údaje zaslané nebo poskytnuté v písemné nebo ústní podobě bez jakéhokoli dotazování ze strany správce údajů slouží ke zpracování žádosti o zaměstnání, přesněji k ověření předpokladů pro nábor nebo zahájení pracovního vztahu. Režim Zpracování vašich osobních údajů bude založeno na zásadách správnosti, zákonnosti a transparentnosti, ochrany vašeho soukromí a vašich práv a bude prováděno pomocí počítačových a doplňkových bezpapírových systémů speciálně vyškoleným personálem. Komunikace s kategoriemi příjemců Jakákoli komunikace s třetími stranami je předvídána pouze pro provádění výběrové a hodnotící činnosti týkající se vzniku pracovního poměru. Shromážděné údaje nebudou šířeny. Doba uchování Osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let od první archivace. Práva subjektu údajů Máte právo požádat správce o přístup k vašim osobním údajům a o jejich opravu. Vždy můžete požádat o úplnou specifikaci nakládání a o vašich právech písemně na kontakty zpřístupněné správcem a vyznačené na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů. Právo stížnosti Pokud se domníváte, že zacházení s vašimi údaji porušuje nařízení (EU) GDPR 2016/679, máte právo podat stížnost inspektorovi za ochranu osobních údajů, se sídlem na Piazza di Monte Citorio č. 121, IT-00186, Řím. Povaha zadání a souhlasu Poskytnutí osobních údajů je ponecháno na vůli kandidáta, který předloží svůj životopis. Data následně a případně požadovaná správcem jsou funkční pro vyhodnocení vhodnosti pro nábor a/nebo pro zahájení spolupráce a udělené na dobrovolném základě.

Shop Icon
Lens Icon