Ecofarm

ECOFARM. VĚDĚT, JAK ŽIJÍ, DĚLÁ ROZDÍL.

Farm Wellness a Biogas

Ecofarm vznikl na základě národních i mezinárodních zkušeností zaměstnanců mateřské společnosti Storti Spa. Zabývá se především sektorem obnovitelných zdrojů energie, který navrhuje kompletní sortiment stacionárních míchacích vozů pro společnosti vyrábějící bioplyn a v oblasti Farm Wellness s řešeními a vybavením určeným pro dobré životní podmínky zvířat, které snižují náklady na zdravotní péči a zvyšují produktivitu jednotlivých kusů dobytka.

Rodina se rozrůstá

Ecofarm je obchodní realita, která nedávno podepsala několik smluv s významnými podniky, pokud jde o distribuci svých produktů. Rozšíření vlastního sortimentu již známých výrobků jako dmychadla slámy, Sweeper a Motobrush s nováčky; krmný robot gFeed a automatický systém distribuce krmiva gDunker.

Ohled na člověka, zvířat a životní prostředí

Neustálé srovnávání s farmáři po celém světě nám umožnilo pochopit, jak zásadní je zlepšit ziskovost společnosti a kvalitu mléka a masa, které produkují. Produkty a osvědčené postupy navržené společností Ecofarm přispívají ke konkurenceschopnosti chovu a umožňují mu vyrábět s kvalitou a pohodlím s ohledem na zvířata a environmentální parametry udržitelnosti.

Shop Icon
Lens Icon