NAŠE ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

Proč si vybrat samojízdný vůz?


Samojízdný vůz je jistě nejflexibilnějším a nejúčinnějším řešením, které zkracuje dobu potřebnou pro operace míchání a vykládání TMR. Existuje mnoho důvodů k přechodu na samojízdný vůz Storti. Níže uvádíme některé z nich:
Samojízdný stroj kondenzuje práci 4 vozidel: traktoru, míchacího vozu, silážní frézy a teleskopického nakladače, s jasnou úsporou nákladů na údržbu, počtem pracovníků potřebných k provádění údržby a v neposlední řadě úsporou času.
Samojízdný pohyb není volbou, která vás svazuje do budoucna, přizpůsobí se jakémukoli typu ustájení bez konstrukčních úprav.
Účinná čelní fréza se systémem FPS zaručuje přesné a rychlé nakládání jakéhokoli typu výrobku bez narušení jeho struktury.
Samojízdný vůz má významnou zbytkovou hodnotu i po mnoha letech.
Řízení všech krmných operací pohodlně usazení v kabině bez neustálého nastupování a sestupování z různých vozidel.
Naši zákazníci, kteří přešli z taženého na samojízdný vůz, zkrátili dobu potřebnou pro krmení o 40% a zároveň zlepšili kvalitu a přesnost výroby TMR.

Jaký je rozdíl mezi horizontálním a vertikálním vozem?


Míchací krmný vůz je pracovní nástroj, který se musí přizpůsoben cílovému chovu, jako je:
– druh chovu, maso, mléko….
– přítomné krmivo a druh konzervace a skladování
– návyky a přesvědčení zemědělských manažerů
– disponibilní pracovní síla

Bez ohledu na výše uvedené existuje mnoho rozdílů mezi horizontálním a vertikálním mícháním;
– Řezání: horizontální vůz je rychlejší s čistým řezem vláknité dávky.
– Míchání a měkkost: vertikální vůz má měkčí a objemnější směs.
– Vykládka: horizontální má konstantnější a přesnější tok, vertikální má vykládku s pulzním tokem.
– Rozměry: horizontální vozy jsou obecně nižší a kompaktnější, lépe využívají objem a mají snadnější přístup k zadní stran.
– Nosnost: zatímco horizontální vozy mají mezní velikost přibližně 24 m³ a přizpůsobují se malým i velkým směsím, vertikální vozy dosahují také objemu 44 m³, ale potřebují minimální množství, které zaručí aktivaci krytu šneků pro efektivní směšovací tok.

Proč mechanický převod Mech Drive?


Je to záležitost fyziky! Každá transformace sebou přináší ztráty energie, k čím více transformacím dochází v přenosu, tím více máme ztrát energie. Nyní si představte, že pohyb opouštějící dieselový motor je přeměněn na tok hydraulického oleje a poté cirkuluje uvnitř okruhu a je následně přeměněn na rotační pohyb hydraulickým motorem; to je to, co se děje v hydraulickém převodu, jak si můžete dobře představit, všechny tyto přeměny zanechávají obrovské množství ztracené energie, v teple a zátěžové ztráty atd., atd.
Společnost Storti jako první pochopila význam snížení provozních nákladů a spotřeby paliva, a proto vybavila celou řadu samojízdných vozů vysoce účinným mechanickým převodem Mech Drive, který na rozdíl od hydraulických převodů mění výstupní pohyb z tepelného motoru přes kaskádní převodovku, takže veškerý výkon dorazí do míchacího vozu s velmi malými ztrátami, to znamená značné úspory paliva, snížené množství hydraulického oleje a delší intervaly údržby.

o je to OVERBOOST?


Overboost je ovládací prvek umístěný v kabině našeho samojízdného pohonu, který udává zrychlení otáčení vertikálních šneků; v praxi se jedná o čisticí cyklus na konci vykládky, aby se zabránilo kontaminaci mezi jednotlivými náklady.

Jak funguje systém FPS?


Systém FPS nebo Fiber Pickup je jedním z charakteristických rysů frézy samojízdných vozů Storti a umožňuje efektivně nakládat všechny typy výrobků výběrem otáčení frézy ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček v závislosti na materiálu, který má být naložen. S frézou FPS se nakládají i ta nejdelší a nejtěžší sena otočením frézy směrem nahoru, aby bylo možné výrobek zvednout a předříznout jej na horní protilehlé čepeli tak, aby nedošlo k zablokování rotoru při nakládání. Trávní nebo kukuřičná siláž je namísto toho nakládána rotací rotoru směrem dolů a díky zadnímu šnekovému dopravníku za frézou je zabráněno recyklačnímu působení spirálových fréz. Tímto způsobem nože frézy projdou pouze jednou přes siláž bez poškození struktury kukuřice. V praxi fréza pracuje pouze jako škrabák výrobku bez dalšího řezání.

Samojízdný vůz HS 40km/h, je to řešení pro mě?


Samojízdný vůz HS 40 km/h je vhodný zejména pro ty, kteří používají míchací vůz i při dlouhých přesunech na silnici z jednoho podniku do druhého. Typické pro dodavatele nebo družstva, která sdílejí používání samojízdných vozů na několika farmách..

Jaký je rozdíl mezi modely EVO a IIIa?


Od roku 1999 se Evropská komise zavázala k řešení problému emisí znečišťujících látek, prostřednictvím směrnice 97/68/ES. Směrnice je zaměřena především na PM (Particular Matter – jemné prachové částice) a na NOx (Nitrogen Oxides – oxidy dusíku) a byla definována a doplněna vyhlášením několika stádií. Stádium IV vstoupilo v platnost v roce 2014 a zajišťuje téměř úplné odstranění Nox. To nabízí příležitost zlepšit náš přístup k životnímu prostředí a zároveň poskytovat výkonné produkty. Model EVO je vybaven motory Stage IV, jak je požadováno evropskými normami, a má také řízení všech ovladačů technologie CAN bus, která umožňují inteligentní a automatizované sekvence, jakož i diagnostiku s jasnými zprávami definovanými na displeji v kabině.

Dunker T1-T2-T3 S,L,Split.. Jaký je rozdíl?


Rozdílem mezi Dunker S a L je na prvním místě průměr vertikálních šneků; S znamená Small (úzká základna), zatímco L znamená Large (široká základna). Dva různé průměry vedou k mnoha dalším technickým rozdílům, jako jsou:
Reduktory, převodovka a kardany: s přibývajícím průměrem se zvyšuje i velikost reduktoru a celého převodu.
Verze L umožňuje mít při stejné kubatuře nižší stroj.
Podvozek: zcela jasně verze L je dimenzována tak, aby dosahovala větších kubických rozměrů, což znamená, že podvozek, nápravy, kola a vážicí systém jsou dimenzovány tak, aby dosahovaly větších kubatur.
Zatímco verze Split je verze S s částečně odnímatelnou nádrží pro usnadnění přepravy v kontejnerech, lze s touto konfigurací ušetřit náklady na dopravu.

Jak mohu zjistit, jak velký by měl být můj vůz?


Potřebný objem závisí na typu naložených výrobků a jejich množství, v závislosti na typu receptury, jejíž výsledek se může značně lišit. Pokud například uvažujeme TMR pro standardní evropské dojnice s průměrem přibližně 5 kg suchého sena na hlavu, máme krmnou kapacitu asi 7 kusů dobytku/m³, pokud místo toho uvažujeme recept na výkrm, kde v průměru máme 0,9 kg slámy na 1 kus dobytku, tak krmíme až 19/20 kusů dobytka na m³. Přesnější výpočty lze provést vyhodnocením jak distribuovaných receptur, tak počtu distribucí, které mají být provedeny během dne. Naši technici jsou k dispozici pro posouzení vašich potřeb.

Shop Icon
Lens Icon